Nhận định thị trường hàng hóa 30/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa 30/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua giảm về vùng 1315. Stoch hàng ngày đang cắt xuống từ vùng quá bán.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn là tiêu cực.  Giá đóng cửa trên trục xoay là một chỉ báo tăng giá cho hôm nay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1332 và 1350, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1300 và dưới đó là 1280. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với đậu tương. Đợi xác nhận rõ xu hướng rồi hãy vào lệnh.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Khô đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 350. Stoch đang cắt lên ở vùng quá bán.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày. Việc giá đảo chiều giảm trên đồ thị ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá cho ngày hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 354 và 360, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 343 và dưới đó là 339. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với khô đậu tương. Đợi xác nhận rõ xu hướng rồi hãy vào lệnh.

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 61.81. Stoch đang cắt lên ở vùng trung bình.  Việc đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tích cực cho xu hướng.  Định vị thị trường là tăng với việc giá đóng cửa trên trục xoay.  Các ngưỡng kháng cự tiếp theo là xung quanh 62.68 và cao hơn là 64.50, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 59.34 và thấp hơn tại 58.08. Mọi người có thể canh dầu đậu tương  vượt vùng 62.0 rồi có thể mua lên. Mục tiêu tăng về vùng 64.00.

NGÔ THÁNG 9

Ngô

NGÔ THÁNG 9: Ngô tháng 9 kết phiên hôm qua tạo doji ở vùng 557. Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng trong ngắn hạn là giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày.  Thị trường có xu hướng lưỡng lự trên biểu đồ ngày do giá đóng cửa ngay tại số xoay trục. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 567 và cao hơn là 577, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 548 và thấp hơn là 540. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với ngô. Đợi có tín hiệu xác nhận rõ xu hướng rồi hãy vào lệnh.

LÚA MÌ THÁNG 9

Lúa mì

LÚA MÌ THÁNG 9: Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 646. Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán.  Việc đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn.  Với giá đóng cửa giảm trên biểu đồ ngày và dưới số xoay trục, thị trường đang ở trong tư thế giảm trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 650 và 657, trong khi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 637 và dưới đó là 630. Tạm thời mọi người tiếp tục quan sát thêm vùng hỗ trợ 637 của lúa mì. Nếu lúa mì gãy vùng này thì có thể canh bán xuống.

ĐƯỜNG THÁNG 10

ĐƯỜNG THÁNG 10

ĐƯỜNG THÁNG 10: Đường tháng 10 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về mức 17.55. Stochastics ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn, điều này sẽ củng cố mức tăng giá cao hơn nếu các mức kháng cự bị loại bỏ.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày.  Sự đảo chiều giá đóng cửa hàng ngày đặt thị trường vào thế phòng thủ hôm nay.  Tuy nhiên, việc giá đóng cửa qua trục xoay là một tín hiệu có phần tích cực.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 17,69 và 17,83, trong khi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay ở mức 17,39 và thấp hơn ở đó là 17,22. Mọi người đợi đường hồi về vùng giá 17.39 có thể mua lên. Mục tiêu tăng tiếp theo là 17,83.

CÀ PHÊ THÁNG 9

CÀ PHÊ THÁNG 9

CÀ PHÊ THÁNG 9: Cà phê tháng 9 kết phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 1667. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng cắt xuống từ vùng quá mua.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Giá đóng cửa hàng ngày đảo chiều giảm và trên điểm xoay là một chỉ báo giảm nhẹ trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1709 và 1741, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 1645 và thấp hơn ở đó là 1610. Mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với cà phê. Đợi nó điều chỉnh về vùng 1645 rồi canh mua lên. Mục tiêu tăng lên vùng 1725.

DẦU CỌ THÁNG 9

DẦU CỌ THÁNG 9

DẦU CỌ THÁNG 9:  Dầu cọ tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng vùng 3553. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên ở dưới trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn là tích cực. Giá đóng cửa trên trục xoay là tín hiệu tăng giá ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3586,  trên đó là 3650. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3480, dưới đó là 3443. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu tăng mạnh phiên đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

CA CAO THÁNG 9

CA CAO THÁNG 9

CA CAO THÁNG 9: Ca cao kết phiên hôm qua tăng nhẹ về giá 2390. Stochastics ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn, điều này sẽ củng cố một động thái giá cao hơn nếu các mức kháng cự bị loại bỏ.  Việc thị trường đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực.  Việc đóng cửa qua trục xoay là một tín hiệu tăng giá hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là vùng 2414 và 2434, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2366 và dưới đó là 2339. Mục tiêu tăng tiếp theo là 2434.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *