Báo giá in tờ rơi a4

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 – GIẤY COUCHE100 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C100 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C100 gr.

Kích thước: 21 x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 175 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 210 đ/ 1 mặt)

500 2.320 1.160.000
1.000 1.265 1.265.000
2.000 730 1.460.000
3.000 625 1.875.000
4.000 550 2.200.000
5.000 515 2.575.000
6.000 487 2.922.000
7.000 470 3.290.000
8.000 454 3.632.000
9.000 445 4.005.000
10.000 440 4.400.000

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 – GIẤY COUCHE 120 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C120 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C120 gr.

Kích thước: 21 x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 175 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 210 đ/ 1 mặt)

500 2.380 1.190.000
1.000 1.312 1.312.000
2.000 844 1.688.000
3.000 665 1.995.000
4.000 593 2.372.000
5.000 557 2.785.000
6.000 527 3.162.000
7.000 510 3.570.000
8.000 495 3.960.000
9.000 487 4.383.000
10.000 480 4.800.000

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 – GIẤY COUCHE 150 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C150 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C150 gr.

Kích thước: 21 x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 175 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 210 đ/ 1 mặt)

500 2.468 1.234.000
1.000 1.385 1.385.000
2.000 910 1.820.000
3.000 727 2.181.000
4.000 655 2.620.000
5.000 628 3.140.000
6.000 588 3.528.000
7.000 570 3.990.000
8.000 555 4.440.000
9.000 547 4.923.000
10.000 542 5.420.000

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 – GIẤY COUCHE 200 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C200 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C200 gr.

Kích thước: 21 x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 175 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 210 đ/ 1 mặt)

500 2.618 1.309.000
1.000 1.513 1.513.000
2.000 1.029 2.058.000
3.000 837 2.511.000
4.000 763 3.052.000
5.000 725 3.625.000
6.000 695 4.170.000
7.000 677 4.739.000
8.000 660 5.280.000
9.000 652 5.868.000
10.000 647 6.470.000

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 – GIẤY COUCHE 250 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C250 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C250 gr.

Kích thước: 21 x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 175 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 210 đ/ 1 mặt)

500 2.760 1.380.000
1.000 1.642 1.642.000
2.000 1.146 2.292.000
3.000 947 2.841.000
4.000 870 3.480.000
5.000 832 4.160.000
6.000 800 4.800.000
7.000 783 5.481.000
8.000 766 6.128.000
9.000 758 6.822.000
10.000 752 7.520.000

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 – GIẤY COUCHE 300 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C300 SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Chất liệu giấy: Couches

Định lượng giấy: C300 gr.

Kích thước: 21 x 29.7 cm.

Thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Thiết kế đẹp – sang trọng – chỉnh sửa theo yêu cầu đến khi khách hàng ưng ý.

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét trên máy in Offset Heidelberg của CHLB Đức.

Xén thành phẩm A4.

Trả hàng tận nơi miễn phí trong Hà Nội.

Giá chưa bao gồm VAT 10%

(Cán bóng + thêm 175 đ/ 1 mặt. Cán mờ + thêm 210 đ/ 1 mặt)

500 3.530 1.765.000
1.000 2.080 2.080.000
2.000 1.420 2.840.000
3.000 1.157 3.471.000
4.000 1.055 4.220.000
5.000 1.000 5.000.000
6.000 958 5.748.000
7.000 933 6.531.000
8.000 910 7.280.000
9.000 898 8.082.000
10.000 889 8.890.000

https://inrenhat.com/dich-vu-in-to-roi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *