Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh ngày 18/6/2021

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh ngày 18/6/2021

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 18/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm rất mạnh về vùng 1325. Stoch hàng ngày giảm xuống vùng bán quá mức cho thấy lực bán có thể sớm cạn kiệt.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới mức hỗ trợ thứ 2Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1393 và 1484 3/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay ở mức 1266 1/2 và dưới đó là 1231 3/4. Mọi người vẫn ưu tiên canh bán khi đậu tương hồi lên vùng 1350.  Mục tiêu giảm tiếp theo là 1231 3/4.

Khô đậu tương

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG: Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm mạnh về vùng 362. Stoch đang giảm, nhưng đã giảm xuống mức quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanhvà dưới hỗ trợ thứ hai. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 371,4 và 385,5, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 351,6 và dưới đó là 346,0. Hiện tại khô đậu tươngcũng đã gãy các vùng hỗ trợ quan trọng. Mọi người có thể canh khô đậu tương hồi lên vùng 365 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm tiếp theo là 346.0.

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG (THÁNG 7) 18/06/2021: Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục giảm mạnh về vùng 56.60. Xu hướng chính đã giảm với sự giao nhau xuống dưới đường trung bình động 20 ngày.  Stoch vẫn đang giảm nhưng hiện đang ở mức quá bán và sẽ có xu hướng hỗ trợ hành động đảo chiều nếu nó xảy ra.  Việc đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ thứ 2 là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 59,38 và 63,60, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 53,76 và thấp hơn ở đó là 52,35.  Mọi người vẫn ưu tiên canh bán khi dầu đậu gãy khỏi vùng 56.50. Mục tiêu giảm điểm tiếp theo là 52,35.

Ngô

Ngô

NGÔ THÁNG 7: Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm rất mạnh về vùng 633. Stochastics có xu hướng thấp hơn ở tầm trung bình. Việc giá đóng cửa dưới đường trung bình động 18 ngày và dưới số hỗ trợ thứ 2  là dấu hiệu cho thấy xu hướng trung hạn đã giảm.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 653 1/2 và 684 1/2, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay ở mức 612 1/2 và thấp hơn ở đó là 602 1/4. Mọi người vẫn ưu tiên canh bán khi ngô hồi lên vùng 640. Mục tiêu giảm tiếp theo là 602 1/4.

Lúa mì

Lúa mì

LÚA MÌ THÁNG 7: Lúa mì tháng 7 kết phiên giảm về vùng 643. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn nhưng đã giảm xuống vùng quá bán.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới sự hỗ trợ thứ 2 là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 653 3/4 và 675 1/4, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay ở mức 624 1/4 và dưới đó là 616. Mọi người có thể canh bán khi lúa mì hồi lên vùng 650. Mục tiêu giảm tiếp theo là 616.

Đường

Đường

ĐƯỜNG THÁNG 7: Đường tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm rất mạnh về vùng 18.58. Hiện tại đây cũng là vùng hỗ trợ khá  quan trọng của đường. Mọi người có thể canh bán khi đường gãy vùng này.

Cà phê robusta

Cà phê robusta

CÀ PHÊ ROBUSTA THÁNG 7: Cà phê robusta tháng 7 kết phiên hôm qua giảm về vùng 1571. Hiện tại cà phê vẫn đang nằm trong mô hình tích lũy của nó. Mọi người có tạm thời đứng ngoài quan sát thêm đối với cà phê.

Dầu cọ

Dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 9:  đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 3370. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt xuống về vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Giá đóng cửa giảm trên biểu đồ ngày và dưới điểm xoay cho thấy xu hướng của dầu cọ là giảm. Kháng cự đầu tiên là 3420,  trên đó là 3490. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3320, dưới đó là 3250. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu giảm mạnh đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

Ca cao

CA CAO THÁNG 9: Ca cao tháng 9 đóng cửa giảm về giá 2381.  Stochastics hàng ngày  đang giảm, nhưng đã giảm về mức quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh và dưới số hỗ trợ thứ 2.  Vùng kháng cự đầu tiên là khoảng 2402 và 2428, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2360 và thấp hơn tại 2344. Mục tiêu giảm tiếp theo là 2344.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *